برگزاری کلاس مربیگری درجه C ایران

ناصری مسئول کمیته آموزش منطقه 2 درخصوص تشکیل کلاس مربیگری درجه C ایران

 اظهار داشت:

بر اساس موافقت آقای کردانی ریاست هیئت فوتبال منطقه 2 مازندران و هماهنگی هایی که

 ایشان با آقای بهروان ریاست محترم هیئت فوتبال مازندران انجام داده،مجوز برگزاری کلاس 

فوق صادر و قرار است ظرف چند روز آینده (ماه جاری) در منطقه 2 برگزار گردد.

آقای ناصری در ادامه افزود: تمامی امکانات برای تشکیل این کلاس آماده شده و آمادگی

 کامل در این خصوص فراهم شده است.


روابط عمومی هیئت فوتبال منطقه 2 مازندران