برگزاری کلاس داوری درجه 2


اکبر حبیبی مسئول کمیته داوران منطقه 2 اظهار داشت:

با پیگیری های انجام ده و هماهنگی های صورت گرفته با هیئت محترم فوتبال مازندران

 کلاس داوری درجه 2 در اواخر ماه جاری (25آذر) در سالن کنفرانس منطقه2 برگزار می گردد.

 لذا آن تعداد از داورانی که قبلا از سوی هیئت فوتبال شهرستان خود ره منطقه معرفی

 شدند با حضور در منطقه مدارک خود را تکمیل تا در زمان مقرر در کلاس فوق شرکت نمایند.


روابط عمومی هیئت فوتبال منطقه 2 مازندران