پیام تشکر
به گزارش سایت رسمی فدراسیون  هیئت فوتبال منطقه 2 مازندران از 28 خردادماه تا دوم 

تیرماه میزبان اردوی تدارکاتی تیم ملی جوانان بود. 


بر همین اساس دکتر علیرضا اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به 

مهدی کردانی رئیس هیئت فوتبال منطقه 2 مازندران به خاطر همکاری با تیم ملی 

جوانان در طی تشکیل اردو و میزبانی از تیم ملی تشکر و قدردانی کرد.


در نامه دکتر اسدی به کردانی آمده است: 

تلاش های بی دریغ شما پشتوانه ای ارزشمند در جهت رشد و توسعه فوتبال پایه

 در سراسر کشور عزیزمان خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت شما و همه ی 

خدمتگزاران به نسل جوان کشورمان را مسألت دارم.