تصاویردیدار اعضای هیئت فوتبال منطقه 2 مازندران با

 

ریاست محترم فدراسیون فوتبال جناب آقای مهندس کفاشیان 

و 

ریاست محترم هیئت فوتبال مازندران و رئیس سازمان لیگ 


جناب آقای مهندس بهروان