پیام تبریک


جناب آقای مهندس کفاشیان

ریاست محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران


انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 


که نشان از درایت و مدیریت شما می باشد را به آن برادر گرامی و جامعه فوتبال کشور

 تبریک عرض نموده


و موفقیت روزافزون شما را از خدای بزرگ خواهانیم.


روابط عمومی هیئت فوتبال منطقه 2 مازندران