تست استعدادیابی

استعداد یابی برای جام جهانی کوچک

تست استعدادیابی از بیش از 30 بازیکن در رده سنی زیر 11 سال از شهرستان

 های تابعه این منطقه جهت راهیابی به تیم ملی دانش اموزی و حضور در جام 

جهانی کوچک  که در خردادماه سال 94 برگزار می شود، انجام گردید که در نهایت

 10 بازیکن از این منطقه به رامسر اعزام  گردیدند و از این افراد سه بازیکن 

به نام های:

 علیرضا عنایت زاده از بابل، محمدرضا صالحی از رویان، علی اصغر اصغری ازآمل 


در لیست نهایی قرار گرفتند. 


ضمن تبریک، آرزوی موفقبت برای این بازیکنان داریم.