مسابقات زیرگروه منطقه 2 مازندران


آغاز مسابقات زیرگروه منطقه 2 مازندران (مرحله اول 94-93)


مسابقات زیرگروه منطقه 2 مازندران با حضور 13 تیم در قالب 3 گره که با صعود

 هشت تیم به مرحله دوم، مرحله نخست پایان می یابدو در مرحله بعد با توجه

به حضور شش تیم ازقبل که در جدول مانده بودند مجموعا با 14 تیم به صورت 

دو گروه هفت تیمی و به صورت رفت و برگشت برگزار می شود و 4 تیم به استان

 معرفی خواهند شد.


گروه اول:

                  شهدای گنج افروز بابل (میزبان)،  کاسپین بابل ،

               درخشان آهنگرکلا، کاشی سرامیک شهر گتاب ،بندپی


گروه دوم:

                  کشارز بندپی غربی (میزبان) ، بابلرود

               ستاره سرخ آهنگرکلا ، شهدای کتی بابل، کته پشت آمل


گروه سوم:

                  استقلال محموداباد (میزبان)  ، شهدای بابلسر

               شهدای علی آباد چمستان ،  دهیاری رفیع آباد آمل