آموزش داوری


اکبر حبیبی رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال منطقه 2 مازندران اعلام داشت:

در راستای آگاهی بخشی بیشتر و ارتقاء دانش افزایی داوران این منطقه از دستاوردهای

 جدید امر قضاوت و داوری در فوتبال، جلسه توجیهی یک روزه با حضور داوران شهرستان های

 تابعه هیئت فوتبال منطقه 2 مازندران در هفته جاری در مجتمع تفریحی بانک رفاه شهرستان

 بابلسر برگزار گردید.

در این نشست فنی، مسائل مهم داوری هم به صورت تئوری و هم به صورت عملی در زمین 

چمن برای داوران به صورت آموزشی بیان گردید. از طرفی داوران از آخرین دستاوردهای 

علمی آموزشی داوری مطلع گردیدند.