کلاس مربیگری D


ناصری مسئول کمیته آموزش منطقه 2 مازندران خبر داد:


کلاس مربیگری D کنفدراسیون فوتبال آسیا طی چند روز آینده در منطقه 2

برگزار می گردد.


به کلیه هیئت های فوتبال شهرستان های این منطقه اطلاع رسانی لازم انجام شده است.


متقاضیان جهت ثبت نام به این منطقه مراجعه و ارائه مدارک لازم را ارائه نمایند.