همایش داوران فوتسال

همایش داوران فوتسال در تاریخ 29/3/93 با حضور داوران فوتسال هیئت های فوتبال تابعه

منطقه 2 به میزبانی هیئت فوتبال امیرکلا برگزار گردید.

مدرس این دوره  استاد نصیرلو داور بین المللی فوتسال و سخنران همایش نیز جناب آقای

بهروش رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال استان بودند.

ریاست هیئت فوتبال منطقه 2 از همکاری و مساعدت آقای بهروان ریاست محترم هیئت فوتبال

مازندران و آقای بهروش در برگزاری این همایش قدردانی نمودند.